IQ + EQ + We love our customers = Vahhaj Sanat Mobin Co

تخصص شما در کدام بخش صنعت است؟

………………………………………..

آیا محصولات دارای گارانتی هستند؟

……………………………………

از چه برندهایی در تامین قطعات داخل تابلو برق ها استفاده می کنید؟

………………………………….

سایز ورق مورد استفاده در تابلوهای برق تولید شما چیست؟

…………………………………………….

تابلوهای تولیدی از چه درجه IP برخوردار است؟

………………………………….

چند مورد از پروژه های بزرگی که در آن مشارک داشتید را نام ببرید؟

……………………………………………….

چه چیزی شما را از رقبایتان متمایز می کند؟

……………………………………….

برای تهیه مدارک فنی از چه نرم افزارهایی استفاده می کنید؟

………………………………………

مراحل استعلام تابلوهای برق به چه صورت است؟

………………………………………

چه تاییدیه ها و گواهی نامه هایی دارید؟

………………………………………

تا چه سطح ولتاژ و آمپراژ تابلو برق تولید می کنید؟

………………………………………

سوالات خود را بپرسید